Klacht melden│BHsupport

Mijn Account

Winkelmandje

Ga naar de shop

Klacht melden?

Ik heb een klacht, wat nu?

Wij doen met ons hele team ons uiterste best om iedere bestelling met de grootste zorg uit te voeren. Mocht de service zoals je die ervaren hebt minder aan je verwachtingspatroon hebben voldaan, dan zouden wij dit graag van je horen. Het ligt in ons streven om ook waar onze klanten minder tevreden zijn hier professioneel mee om te gaan. Enerzijds door waar mogelijk is een klacht op te lossen, anderzijds door een klacht te gebruiken om onze procedures te verbeteren. Ben je minder tevreden? Dan kun je dit kenbaar maken via info@bhsupport.nl.

  • Vermeld in je e-mail de volgende gegevens: je bestelnummer, naam, telefoonnummer (waarop je overdag bereikbaar bent) en omschrijving van de klacht

Je krijgt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven dagen een reactie
Dit kan via een persoonlijk contact of de e-mail en wij streven ernaar om binnen deze reactie-termijn een onderbouwd antwoord te geven. Mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen en aangeven wanneer je wel antwoord van ons kunt verwachten.

  • In onderling overleg wordt naar redelijkheid een passende oplossing gezocht voor de klacht

Recht op een deugdelijk product

Als je een van onze producten koopt, heb je recht op een goed product. In de wet staat dat het product moet voldoen aan wat je bij normaal gebruik en in redelijkheid van dit product mag verwachten. Wanneer je bij BHsupport een product hebt gekocht en deze niet voldoet aan de verwachtingen die je als consument mag hebben, zijn wij daarvoor aansprakelijk. Wanneer jouw verwachtingen onjuist waren, te hoog of onrealistisch en het product is wel deugdelijk, is BHsupport uiteraard niet aansprakelijk.
Wat je mag verwachten van een product, hangt af van het soort product en de informatie die je hebt gekregen. Je hebt daarbij zelf ook een onderzoeksplicht om te informeren of een product wel geschikt is voor wat je ermee wilt gaan doen.

Wat is een ondeugdelijk product?
Een product dat niet aan de verwachtingen voldoet die een consument ervan mag hebben, kan ondeugdelijk zijn. Een product is ondeugdelijk als het:

  • Niet (goed) werkt
  • Niet compleet is
  • Beschadigd is
  • Niet voldoet aan de opgegeven specificaties

Welke rechten heb je bij een ondeugdelijk product?
Je hebt recht op een kosteloze reparatie of op een nieuw product (of een deel van). Of je een reparatie krijgt aangeboden of een vervangend product is de keuze van BHsupport. Uiteraard hoef je niet te betalen voor de reparatie of vervanging van het product.
Hiervoor geldt dat voor de eerste zes maanden na aankoop de bewijslast bij BHsupport ligt, daarna zul je zelf moeten bewijzen dat er sprake is van een ondeugdelijk product en geen defect door verkeerd gebruik.

Termijn
De reparatie of vervanging zal binnen de termijn van veertien dagen na ontvangst van het product gebeuren.

Verkeerd of beschadigd product ontvangen?

Alle bestellingen worden door BHsupport meerdere keren zorgvuldig gecontroleerd voordat ze verstuurd worden. Controleer ook zelf direct na ontvangst of het geleverde je in goede staat en in overeenkomst met je bestelling heeft bereikt. Is dit onverhoopt niet het geval, breng ons hiervan dan per e-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte via info@bhsupport.nl.

Mocht je onverhoopt een product(en) hebben ontvangen welke verkeerd bezorgd of beschadigd is, lossen we dit samen snel op.

  • Informeer ons zo snel mogelijk na ontvangst van je bestelling via de mail info@bhsupport.nl
  • Er zal worden overlegd hoe je het foutieve of defecte product retour kunt sturen
  • Vermeld op het retourformulier dat je een verkeerd of beschadigd product hebt ontvangen en stuur dit mee
  • Als het product in gebruik is genomen, is de levering geaccepteerd

Ik heb een product net ontvangen en nu is het afgeprijsd, heb ik recht op verrekening?
Voor producten geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het product werd vermeld. BHsupport is vrij om zijn producten af te prijzen. Je bepaalt als consument zelf wanneer je tot aankoop overgaat. Je hebt dus geen recht op teruggave van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn.

Hoe weet je nu of onze webshop betrouwbaar is?

Dat onze webshop betrouwbaar is, laten wij graag zien. Onderaan iedere webpagina vind je onze adresgegevens, het btw-nummer, inschrijving van de Kamer van Koophandel en bieden je de mogelijkheid om via de telefoon of chat direct met ons contact te krijgen. Ook is onze veilige website te herkennen aan een groen slotje voor de url in de adresbalk van de browser. Door hierop te klikken kun je ook onze geverifieerde bedrijfsinformatie zien.
Onze webshop wordt jaarlijks gecontroleerd door ICT recht juristen zodat je kunt rekenen op een eerlijke voorlichting, correcte toepassing van de wet en een betrouwbare aankoop.
Wij investeren veel in zorgvuldige productinformatie, het geven van persoonlijke adviezen, goede klantenservice en kwaliteitsproducten. Als klant ben jij belangrijk voor ons, en we willen graag dat onze klanten terugkomen en dat je jouw ervaring deelt met vrienden, familie en bekenden.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht?

Mocht een klacht niet naar jouw mening door ons opgelost c.q. verwerkt zijn, heb je als consument de mogelijkheid de klacht / geschil voor te leggen aan het Europese online geschillenbeslechtingsplatform (https://webgate.ec.europa.eu/odrl/).