Privacyverklaring - BH Support

Mijn Account

Winkelmandje

Ga naar de shop

Privacyverklaring

Via onze online winkel BHSupport worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. BHSupport acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en zijn wij verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze  privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

BHSupport verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht
van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

  • Naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • IP-adres, internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bhsupport.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

BHSupport verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, zo hoef je niet steeds dezelfde persoonlijke gegevens in te voeren en kun je eerdere bestellingen bekijken
  • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en je te informeren over wijzigingen van onze producten
  • Om goederen bij je af te leveren
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • BHsupport analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

Hoe lang worden gegevens bewaard?

BHSupport zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gezien de vele herhalingsaankopen van onze klanten en dat met regelmaat ons gevraagd wordt welk model en/of maat de vorige bh is geweest bewaren wij deze gegevens net zo lang totdat je ons vraagt deze te verwijderden.

Hoe kun je afmelden voor de nieuwsbrief?

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te zenden. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het aanvang van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@bhsupport.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IPanonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden Verplicht Tekstuele aanpassing Technische aanpassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die BHSupport over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je per e-mail contact opnemen met BHsupport via info@bhsupport.nl. BHsupport zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent je verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Is de webshop beveiligd?

BHSupport maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle communicatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonlijke of financiële informatie opgeeft.
BHsupport neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@bhsupport.nl.